Byggnation
All byggnation som kan anses vara av permanent konstruktion skall innan arbetet påbörjas godkännas av styrelsen. 
Vad är permanent konstruktion ? Det är allt som fästes i föreningens egendom eller byggas på föreningen mark och som inte enkelt går att flytta eller montera ner. Underlåtelse att informera styrelsen kan leda till påföljder.  
 

Samfälligheten
Gatorna, gångstigarna och parkeringarna förvaltas av en samfällighetsförening som är gemensamt för två bostadsrättsföreningar, brf Eklanda Allé och brf Eklanda Östra Allé samt för friköpta hus på gatorna Eklanda Slätt och Eklanda Gärde. Samfälligheten ansvarar för snöröjning, gatubelysning, grusning av gångar mm och brukar ha årsmöte i slutet av maj.

 

Häckar
Häckarna och gångarna runt varje bostad ska skötas av respektive bostadsrättsinnehavare. Klipp häcken på våren och hösten samt rensa grusgången som ligger i anslutning till häcken. Detta bidrar till att hålla området snyggt och trivsamt för alla.

 

Värmeväxlare
Värmeväxlaren som hanterar varmvatten och värme sköter Mölndal Energi. De som har problem med detta kontaktar själva Mölndal Energi (031-866590) och beställer service. 

 

Parkering
Det är viktigt att vi parkerar så att vi inte blockerar gatan, utryckningsfordon och transporter måste kunna komma fram. Parkeringen vid infarten till området är i första hand avsedda som gästparkeringar, se till att era gäster använder dessa om ni inte har plats på er egen uppfart.

Fiber
Förening har fiber för bredband, TV och telefoni.

Tjänsteleverantörer hittar ni här tjanstematris-kontaktuppgifter

Information om hur TV och Internet/ bredband via fiber fungerar hittar ni här Fiber information