Infoblad Maj 2018 Brf Eklanda Östra Allé                                    2018-05-11

Information från styrelsen digitalt
Anmäl eran e-postadress till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla information via e-post.  Information går även att finna på föreningens hemsida, eklandaostraalle.se
Vi kör även på test Facebook grupp ”Brf eklanda östra alle” där grannar kan kommunicera med varandra och med styrelsen.    

Ytterdörr
För att förlänga livslängden på våra dörrar är det viktigt att underhållet sköts.
Tvätta dörr med ljummet vatten eventuellt med lite diskmedel minst varannan månad och behandla dörren med flytande bilvax eller möbelvax minst en gång om året.

Förråd
I vårt gemensamma förråd finns eldriven häcksax, mossrivare, skottkärra och när det är frostfritt även högtrycksspruta med tralltvätt. Vid sandlådan har vi längre stege och nyckel finns till vänster i förrådet. Ovan kan vi alla låna. Nycklar till förrådet finns hos samtliga i styrelsen.

Byggnation
All byggnation som kan anses vara av permanent konstruktion skall innan arbetet påbörjas godkännas av styrelsen. 
Vad är permanent konstruktion? Det är allt som fästes i föreningens egendom eller byggs på föreningen mark och som inte enkelt går att flytta eller montera ner.
Vid ej godkända byggnationer kan styrelsen besluta om rivning/återställande. 

Det kommer inom kort information / ritning på hemsidan hur styrelsen har tänkt sig att uppställningsplats för soptunnor bör utformas om sådan önskas, det går även att titta på Eklanda slätt 28. Kontakta styrelse innan påbörjad byggnation.

Underhåll av hus
Det är ni boende som känner era hus bäst och vilka saker som behöver ses över, vi kommer försöka få hit hantverkare som byter en del virke på carportar / förråd under året och det är då bra om styrelsen får kännedom om för er kända brister och fel i god tid. 

Parkering
Undvik parkering på gatan då detta skymmer sikt och framkomlighet, för detta ändamål har vi uppfart och gästparkering. 

Visa hänsyn och kör sakta på gatan.

Föreningsstämma
Det har dragit ut på tiden att få till årsredovisningen, den är nu inlämnad för sista justeringar.
Inom kort kommer kallelse i brevlådan.
Föreningsstämma betyder även val av ny styrelse. Hoppas ni har anmält erat intresse till valberedningen annars är det inte försent att göra så. Kontakta Ulf Torkelsson på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Eklanda slätt 4. Ju flera som deltar i styrelsearbetet desto enklare blir den individuella arbetsbördan.

Hälsningar från Styrelsen som nu består av:

John Larsen Hus nr 50, Bariz Becic nr 44, Johan Falkenström nr 30, Andreas Pettersson nr 34, och Erik Björnwall nr 28. Ni når styrelsen på e-post adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Infoblad november 2017 Brf Eklanda Östra Allé                         2017-11-05

Information från styrelsen digitalt
För att förenkla styrelsens arbete med att informera förenings medlemmar kommer framtida information att förmedlas via e-post och på föreningens hemsida.
Vi har även tänkt prova att använda en Facebook grupp ”Brf eklanda östra alle”   

Hemsida: http://eklandaostraalle.se/
För att få information via e-post: skicka din e-post adress till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
skriv med namn och husnummer.
Facebook: Gör en medlemsförfrågan för att få tillgång till gruppen ”Brf eklanda östra alle”.    

Ytterdörr
För att förlänga livslängden på våra dörrar är det viktigt att underhållet sköts.
I korta drag säger Skötselråden: Tvätta dörr med ljummet vatten eventuellt med lite diskmedel minst varannan månad och behandla dörren med flytande bilvax eller möbelvax minst en gång om året.

Inspektion av dörrar och virke på husen
Den 22 maj, gjorde styrelsen inspektion av de dörrar som inte är bytta samt inspektion av virke på främst carportar. Vi gjorde en del fynd som kommer behöva åtgärdas samt någon dörr som snarast behöver bytas.  Förhoppningsvis kommer vi dra igång åtgärdsarbete till våren. 

Förråd
I vårt gemensamma förråd finns häcksax, mossrivare, skottkärra och när det är frostfritt även högtrycksspruta med tralltvätt. Detta kan vi alla låna. Nycklar till förrådet finns hos alla i styrelsen.

Byggnation
All byggnation som kan anses vara av permanent konstruktion skall innan arbetet påbörjas godkännas av styrelsen. 
Vad är permanent konstruktion? Det är allt som fästes i föreningens egendom eller byggs på föreningen mark och som inte enkelt går att flytta eller montera ner.
Vid ej godkända byggnationer kan styrelsen besluta om rivning/återställande.  

Soptunnor
Det ser väldigt tråkigt ut med alla soptunnor som står framme ut mot gatan.
Vi önskar medlemmarnas förslag på hur vi skall hantera soptunnorna på ett snyggt, praktiskt och enhetligt vis. Skicka förslag till styrelsen.

Fjärrvärme
När det nu blir kallare brukar det vara vissa element och golvvärme som strular.
Vi skall försöka sätta samman ett dokument om fjärrvärmecentralen och hur den skall underhållas och felsökas. Om det inte fungerar som det skall så har vi ett
serviceavtal med Mölndal Energi för värmecentralen. Läckage i värmecentralen och problem med tappvarmvattnet felanmäls på 031-866 555. Vid övriga problem med värme kontakta styrelsen. Se gärna över era element och ta en titt i fjärrvärmeskåpet för att upptäcka eventuella läckage.

Vänliga hälsningar från Styrelsen som nu består av:

John Larsen Hus nr 50, Bariz Becic nr 44, Johan Falkenström nr 30, Andreas Pettersson nr 34, och Erik Björnwall nr 28. Ni når styrelsen på e-post adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Infoblad Maj 2017 Brf Eklanda Östra Allé                                2017-05-14

Information från styrelsen digitalt
För att förenkla styrelsens arbete med att informera förenings medlemmar kommer framtida information att förmedlas via e-post och på föreningens hemsida. 
 

För hemsidan gå till adressen: http://eklandaostraalle.se/ 

För att få information via e-post: skicka din e-post adress till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
skriv med namn husnummer.
er e-postadress kommer läggas till i en epostlista samt ett medlemskonto kommer skapas på hemsidan. 
 

Ny ytterdörr
För att förlänga livslängden på våra dörrar är det viktigt att underhållet sköts.
Skötselråd finns på hemsidan under filer/dokumentation/ diplomat ytterdörr
I korta drag säger Skötselråden: Tvätta dörr med ljummet vatten eventuellt med lite diskmedel minst varannan månad och behandla dörren med flytande bilvax eller möbelvax minst en gång om året.
 

Inspektion av dörrar och virke på husen
22 maj efter 18:30 kommer styrelsen gå runt för att inspektera de dörrar som inte är bytta ”förråd och grovingång på stora husen” samt inspektera virke på främst carportar.  

Om ni har en dörr som är i dålig kondition underlättar det styrelsens arbete om ni meddelar detta till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innan 22 maj 

Förråd
I vårt gemensamma förråd finns häcksax, mossrivare, skottkärra och när det är frostfritt även högtrycksspruta med tralltvätt. Detta kan vi alla låna. Nycklar till förrådet finns hos alla i styrelsen. 

Övrig info
Vi har serviceavtal med Mölndal Energi för värmecentralen. Läckage i värmecentralen och problem med tappvarmvattnet felanmäls på 031-866 555. 

Se gärna över era element och ta en titt i fjärrvärmeskåpet för att upptäcka eventuella läckage. 

Parkering
Parkering på gatan får inte förhindra räddningstjänsten och övriga större bilars möjlighet att komma fram till våra hus. Även ur barnsäkerhetssynpunkt är det olämpligt. Håll alltid låg hastighet och hjälp till att ta ansvar. Gästparkeringen är främst avsedd för gäster. 

Vänliga hälsningar från Styrelsen som nu består av:
John Larsen Hus nr 50, Bariz Becic nr 44  , Johan Falkenström nr 30, Andreas Pettersson nr 34, Anders Nellskog nr 2,  och Erik Björnwall nr 28. Ni når styrelsen på e-post adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Informationsbrev BRF Eklanda östra allé 2017-03-16 

 

Under februari delade vi ut ett informationsbrev rörande Comhem och intresset om att ingå ett nytt avtal med dem.
Då majoriteten av medlemmarna önskade att vi
inte skall ingå ett nytt avtal med Comhem har styrelsen valt att gå på den linjen, och inget nytt avtal kommer tecknas. 
 

Vi har lagt upp ett informationsblad om hur TV och bredband fungerar via fibernätet på vår hemsida. Vår sida hittar ni på följande adress http://eklandaostraalle.se/   under rubriken Fiber finns det en länk till fiberinformation.  

Det börjar närma sig tid för Ordinarie årsstämma, och detta betyder att ny styrelse skall utses. Valberedning kommer snart om de inte redan påbörjat sitt arbete med att hitta kandidater till den nya styrelsen och samfälligheten. Tänk på att alla måste bidra till föreningens arbete så vi ser fram emot nya ansikten i den kommande styrelsen.    

Mera information rörande Ordinarie årsstämma kommer så fort ett datum är spikat. 

Vänliga hälsningar från Styrelsen som nu består av: 

John Larsen Hus nr 50, Ola Fredriksson nr 8, Anders Nellskog nr 2, Lars Samuelsson nr 6, Bariz Becic nr 44 och Johan Rehnquist nr 36. Ni når styrelsen på e-post adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..