Informationsbrev BRF Eklanda östra allé 2017-03-16 

 

Under februari delade vi ut ett informationsbrev rörande Comhem och intresset om att ingå ett nytt avtal med dem.
Då majoriteten av medlemmarna önskade att vi
inte skall ingå ett nytt avtal med Comhem har styrelsen valt att gå på den linjen, och inget nytt avtal kommer tecknas. 
 

Vi har lagt upp ett informationsblad om hur TV och bredband fungerar via fibernätet på vår hemsida. Vår sida hittar ni på följande adress http://eklandaostraalle.se/   under rubriken Fiber finns det en länk till fiberinformation.  

Det börjar närma sig tid för Ordinarie årsstämma, och detta betyder att ny styrelse skall utses. Valberedning kommer snart om de inte redan påbörjat sitt arbete med att hitta kandidater till den nya styrelsen och samfälligheten. Tänk på att alla måste bidra till föreningens arbete så vi ser fram emot nya ansikten i den kommande styrelsen.    

Mera information rörande Ordinarie årsstämma kommer så fort ett datum är spikat. 

Vänliga hälsningar från Styrelsen som nu består av: 

John Larsen Hus nr 50, Ola Fredriksson nr 8, Anders Nellskog nr 2, Lars Samuelsson nr 6, Bariz Becic nr 44 och Johan Rehnquist nr 36. Ni når styrelsen på e-post adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..