Infoblad november 2017 Brf Eklanda Östra Allé                         2017-11-05

Information från styrelsen digitalt
För att förenkla styrelsens arbete med att informera förenings medlemmar kommer framtida information att förmedlas via e-post och på föreningens hemsida.
Vi har även tänkt prova att använda en Facebook grupp ”Brf eklanda östra alle”   

Hemsida: http://eklandaostraalle.se/
För att få information via e-post: skicka din e-post adress till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
skriv med namn och husnummer.
Facebook: Gör en medlemsförfrågan för att få tillgång till gruppen ”Brf eklanda östra alle”.    

Ytterdörr
För att förlänga livslängden på våra dörrar är det viktigt att underhållet sköts.
I korta drag säger Skötselråden: Tvätta dörr med ljummet vatten eventuellt med lite diskmedel minst varannan månad och behandla dörren med flytande bilvax eller möbelvax minst en gång om året.

Inspektion av dörrar och virke på husen
Den 22 maj, gjorde styrelsen inspektion av de dörrar som inte är bytta samt inspektion av virke på främst carportar. Vi gjorde en del fynd som kommer behöva åtgärdas samt någon dörr som snarast behöver bytas.  Förhoppningsvis kommer vi dra igång åtgärdsarbete till våren. 

Förråd
I vårt gemensamma förråd finns häcksax, mossrivare, skottkärra och när det är frostfritt även högtrycksspruta med tralltvätt. Detta kan vi alla låna. Nycklar till förrådet finns hos alla i styrelsen.

Byggnation
All byggnation som kan anses vara av permanent konstruktion skall innan arbetet påbörjas godkännas av styrelsen. 
Vad är permanent konstruktion? Det är allt som fästes i föreningens egendom eller byggs på föreningen mark och som inte enkelt går att flytta eller montera ner.
Vid ej godkända byggnationer kan styrelsen besluta om rivning/återställande.  

Soptunnor
Det ser väldigt tråkigt ut med alla soptunnor som står framme ut mot gatan.
Vi önskar medlemmarnas förslag på hur vi skall hantera soptunnorna på ett snyggt, praktiskt och enhetligt vis. Skicka förslag till styrelsen.

Fjärrvärme
När det nu blir kallare brukar det vara vissa element och golvvärme som strular.
Vi skall försöka sätta samman ett dokument om fjärrvärmecentralen och hur den skall underhållas och felsökas. Om det inte fungerar som det skall så har vi ett
serviceavtal med Mölndal Energi för värmecentralen. Läckage i värmecentralen och problem med tappvarmvattnet felanmäls på 031-866 555. Vid övriga problem med värme kontakta styrelsen. Se gärna över era element och ta en titt i fjärrvärmeskåpet för att upptäcka eventuella läckage.

Vänliga hälsningar från Styrelsen som nu består av:

John Larsen Hus nr 50, Bariz Becic nr 44, Johan Falkenström nr 30, Andreas Pettersson nr 34, och Erik Björnwall nr 28. Ni når styrelsen på e-post adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..