Infoblad Maj 2018 Brf Eklanda Östra Allé                                    2018-05-11

Information från styrelsen digitalt
Anmäl eran e-postadress till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla information via e-post.  Information går även att finna på föreningens hemsida, eklandaostraalle.se
Vi kör även på test Facebook grupp ”Brf eklanda östra alle” där grannar kan kommunicera med varandra och med styrelsen.    

Ytterdörr
För att förlänga livslängden på våra dörrar är det viktigt att underhållet sköts.
Tvätta dörr med ljummet vatten eventuellt med lite diskmedel minst varannan månad och behandla dörren med flytande bilvax eller möbelvax minst en gång om året.

Förråd
I vårt gemensamma förråd finns eldriven häcksax, mossrivare, skottkärra och när det är frostfritt även högtrycksspruta med tralltvätt. Vid sandlådan har vi längre stege och nyckel finns till vänster i förrådet. Ovan kan vi alla låna. Nycklar till förrådet finns hos samtliga i styrelsen.

Byggnation
All byggnation som kan anses vara av permanent konstruktion skall innan arbetet påbörjas godkännas av styrelsen. 
Vad är permanent konstruktion? Det är allt som fästes i föreningens egendom eller byggs på föreningen mark och som inte enkelt går att flytta eller montera ner.
Vid ej godkända byggnationer kan styrelsen besluta om rivning/återställande. 

Det kommer inom kort information / ritning på hemsidan hur styrelsen har tänkt sig att uppställningsplats för soptunnor bör utformas om sådan önskas, det går även att titta på Eklanda slätt 28. Kontakta styrelse innan påbörjad byggnation.

Underhåll av hus
Det är ni boende som känner era hus bäst och vilka saker som behöver ses över, vi kommer försöka få hit hantverkare som byter en del virke på carportar / förråd under året och det är då bra om styrelsen får kännedom om för er kända brister och fel i god tid. 

Parkering
Undvik parkering på gatan då detta skymmer sikt och framkomlighet, för detta ändamål har vi uppfart och gästparkering. 

Visa hänsyn och kör sakta på gatan.

Föreningsstämma
Det har dragit ut på tiden att få till årsredovisningen, den är nu inlämnad för sista justeringar.
Inom kort kommer kallelse i brevlådan.
Föreningsstämma betyder även val av ny styrelse. Hoppas ni har anmält erat intresse till valberedningen annars är det inte försent att göra så. Kontakta Ulf Torkelsson på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Eklanda slätt 4. Ju flera som deltar i styrelsearbetet desto enklare blir den individuella arbetsbördan.

Hälsningar från Styrelsen som nu består av:

John Larsen Hus nr 50, Bariz Becic nr 44, Johan Falkenström nr 30, Andreas Pettersson nr 34, och Erik Björnwall nr 28. Ni når styrelsen på e-post adress This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..