Informations brev 1 2017

Fiber-bredband/telefoni/TV/Comhem 

Som tidigare meddelat så sägs bostadsrättsförenings avtal med Comhem upp 2017-03-31.
I underlaget till extra årsstämma 2016-03-17, då vi tog beslut att installera fiber, nämndes att Comhem fortsatt skulle kunna vara tjänsteleverantör till enskilda medlemmar, Eklanda Gärde har det på det viset.
Beslut att installera fiber byggde på ökad valmöjlighet och att det i vissa fall fanns ett missnöje kring Comhem som leverantör.
  Avtalet vi har idag innebär att vi betalar 122 kr/månad och hushåll för att Comhem skall ha möjlighet att distribuera sina tjänster till oss. Det är detta avtal som är uppsagt per 2017-03-31. 

Nu hävdar Comhem att det inte är i linje med deras affärsmodell att leverera till enskilda hushåll trotts att det är just vad de gör till Eklanda Gärde. Comhem hävdar att föreningen behöver teckna distribution och serviceavtal för ca 62kr/månad per hushåll bundet på 3års intervall med ett års uppsägningstid. 

Comhem nämner att de kan tänka sig att frångå sin affärsmodell och låta enskilda medlemmar teckna distribution och serviceavtal för ca 225kr/månaden och hushåll, oskäligt tycker vi.  Att Comhem har en affärsmodell som är alla eller ingen var inget vi förutsåg mars 2016.

 Enstaka hushåll har hört av sig till styrelsen och känt sig vilseledda/ felinformerade och är missnöjda med att förlora Comhem som leverantör.  För att styrelsen skall kunna fatta ett beslut i avtalsfrågan måste vi veta hur många hushåll som anser att vi skall ingå ett nytt avtal med Comhem som innefattar samtliga hushåll.  

Om ni anser att vi skall ingå avtal med Comhem skicka mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  skriv med husnummer i mailet tack och vi behöver det senast 2017-03-01.  

Ifall majoriteten av medlemmar önskar att vi skall ingå ett avtal med Comhem så innebär det att vi behöver höja månadsavgiften motsvarande den ökade kostnaden enligt förslag från Comhem 62kr/månaden, en höjning av månadsavgiften med cirka 1% 

Då ovan nämnda priser är förslag från Comhem och inget som är avtalat så är de vägledande uppgifter vilket kan komma att ändras.   

Vi i styrelsen är av uppfattningen att vi skall ha en valfrihet av tjänster och inte kollektivt tvingas in i avtal med Comhem. Svenska stadsnät som levererar vår fiber tar inte ut någon avgift av föreningen för att kunna leverera TV, bredband och telefoni. För tjänsteleverantörer i fibernätet se http://svenskastadsnat.se/ 

Frågor kring Fiber, Comhem, tjänster eller annat som rör föreningen skicka mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så hjälper vi till efter bästa förmåga.   

Med vänlig hälsning  

Styrelsen